Haagsche Broeder

Winkelwagen 0
€ 0,00

Klooster van de Zusters van Liefde
(1842-1988)


Zusters van LiefdeIn 1842 kwamen vijf zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid (zie www.scmm.nl) van Tilburg naar de Oude Molstraat en werd ons huis een klooster voor een periode van bijna 150 jaar. De zusters hebben zich belangeloos en met veel toewijding ingezet voor de Haagse bevolking: door het opzetten van scholen voor kinderen, in het begin vooral die van armere gezinnen. In de bewaarschool – ook wel klein-kinderschool genoemd, voor kinderen tussen 3 en 6 jaar – die op nr. 35 werd opgericht, kregen al gauw zo’n 300 kinderen kleuteronderwijs. Het huidige MCH aan het Westeinde is door de zusters als het Johannes de Deo ziekenhuis opgezet en tegenover het klooster vind je nog in de gevel ‘Kweekschool voor onderwijzeressen’, naast de voormalige kleuterschool en schuin tegenover de lagere school op nr. 37, de Michaëlschool.
Willibrordusgemeenschap
(1989 – 2012)


Zusters In 1989 werd het huis overgenomen door het echtpaar Ruiter, gesteund door de toenmalige pastoor H.J.M. Hofstede van de Jacobusparochie. Onder hun bezielende leiding groeide het huis uit tot een plek van gebed en evangelisatie, in nauwe verbondenheid met de Katholieke Charismatische Vernieuwing. Vele initiatieven werden ontplooid voor de nieuwe evangelisatie, zoals de katholieke Alphacursus en de Pauluscursus; er werden retraites gegeven; de lekenorde van Elia van de Berg Karmel nam er zijn intrek; een katholieke boekwinkel werd geopend op nr. 35 en op nr. 37 de aanbiddingskapel; het Jongerencentrum van de KCV werd opgericht, enz.
‘In het hart van de stad, in het hart van God’ was het motto van deze Willibrordusgemeenschap. Na de lange presentie van religieuzen, namen leken het stokje over voor een nieuwe evangelisatie. Grote veranderingen werden doorgevoerd om het huis aan te passen aan deze nieuwe situatie, maar de diepe traditie van het huis bleef behouden: een huis van gebed en barmhartigheid, voortaan door geloofsverdieping en vorming, ten dienste van de naaste.
Broeders van Sint Jan
(2004 – nu)


Broeders van Sint JanDe bisschop van Rotterdam, Mgr. A.H. van Luyn, koesterde de wens dat in de grote steden van zijn bisdom zogenaamde ‘stadsabdijen’ gevestigd zouden worden, voor een zichtbare religieuze presentie in de stad. In dit kader kwamen de Broeders van Sint Jan in augustus 2004 naar het Willibrordushuis en namen zij hun intrek aan de voorzijde van het pand. In nauwe verbondenheid met de Jacobusparochie ontstond er zo een nieuwe samenwerking tussen priesters, leken en religieuzen in het centrum van Den Haag.
Zusters van Sint Jan
(2007 – 2012)


Zusters van Sint JanIn 2007 kwamen de contemplatieve Zusters van Sint Jan naar de Oude Molstraat waar zij in verschillende gedeelten van het pand hebben gewoond. Door hun gebed ondersteunden zij de missie van hun broeders. Toen dezen in 2012 het beheer van het hele Willibrordushuis overnamen, besloten de zusters niet te blijven en zo het gastenverblijf weer beschikbaar te maken voor de activiteiten van de broeders.Even checken...
Om alcohol te mogen kopen moet je minstens 18 zijn.
Kun je bevestigen dat je oud genoeg bent?